arrow_orange Created with Sketch.

Predĺžiť inzerciu

Pokiaľ už u nás vediete inzerát a chcete predĺžiť jeho uverejnenie na realitných portáloch, stačí keď v ďalšom kroku zaplatíte podľa cenníka a uvediete Váš email na ktorý bol inzerát registrovaný s ktorým ho spárujeme.